Dotační programy

Chceme neustále zvyšovat úroveň naší nabídky služeb a technologií, vnitrofiremního know-how i našich vztahů s okolím.
Proto trvale pracujeme na svém rozvoji.
Využíváme k tomu zdrojů vlastních i finančních prostředků získaných z fondů EU.


­
  • Společnost TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o. realizuje projekt Rozvoj společnosti TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o., jehož cílem je navýšení kapacity a optimalizace SMT výroby. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.


­­­